fakherasansor@gmail.com

Kangan / Asaluyeh

سرویس و نگهداری

هم اینک افتخاردارد به اطلاع برساند این شرکت علاوه بر اجرای آسانسور شخصی با تعداد زیادی از شرکت های منطقه

تعامل داشته که از جمله آن ها میتوان به موارد زیر شاره کرد :

سرویس و نگهداری  و بازسازی کشتی های نفتکش  ناورز-سیناپا-تبارک  و ...

سرویس و نگهداری شرکت پیدک واقع در عسلویه

سرویس و نگهداری پتروشیمی اهتمام جم واقع در سه راه عسلویه

سرویس و نگهداری شرکت امید جم و شرکت پارس حساس واقع در عسلویه

سرویس و نگهداری تمامی خوابگاه های پتروشیمی مخازن سبز واقع در عسلویه و نخل تقی

سرویس و نگهداری تمامی خوابگاه های شرکت سنا اندیش واقع در عسلویه

سرویس و نگهداری تمامی خوابگاه های شرکت تسکو واقع در عسلویه

سرویس و نگهداری تمامی خوابگاه های شرکت کیمیای پارس خاورمیانه واقع در عسلویه

سرویس و نگهداری تمامی خوابگاه های شرکت صنعت گستران کلار واقع در نخل تقی 

سرویس و نگهداری مرکز رشد علم و فناوری واقع در کنگان

سرویس و نگهداری خوابگاه فرا سکو   واقع در شیرینو 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top